Geodezija

Geodetske usluge:
  • Izrada geodetskog projekta
  • Parcelacija zemljišta
  • Legalizacija objekta
  • Ucrtavanje objekata u katastar i gruntovnicu
  • Iskolčenje
  • Obnova međe
  • Usklađenje katastra i gruntovnice
  • Identifikacija katastarske čestice
  • Geodetski snimak
  • Geodetsko snimanje vodova