Pravna služba

Imamo vlastitu pravnu službu koja našim klijentima obavlja sve pravne poslove od knjižno-imovinske provjere nekretnine do izrade svih pravnih akata. Time naša agencija jamči sigurnost svojim klijentima kod kupoprodaje nekretnine.