Posredovanje u prometu nekretnina

Posredovanje pri kupnji i prodaji nekretnina, zamjeni, zakupu i najmu. 

Za svaku nekretninu se brine određeni agent koji je u kontaktu s vlasnicima, vrši razgledavanja i kompletno je nadležan za predmetnu nekretninu. U slučaju da nadležni agent nije u mogućnosti izvršiti razgledavanje, osigurali smo zamjenu. 


Iskoristite brojne pogodnosti naše tvrtke:

- Marketinške i promocijske aktivnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini
- Oglašavanje na vodećim portalima za nekretnine u RH
- Sustav oglašavanja na stranim jezicima
- Automatsko povezivanje nekretnine i klijenta


Važna napomena za Kupce: 

Pridržavajući se kako pravilnika HGK-a (Hrvatske gospodarske komore) tako i internacionalnog načina poslovanja, pri svakom razgledavanju nekretnine, kupac je obavezan ispuniti “Izjavu o razgledavanju nekretnine“ u kojoj su navedeni: 
- osnovni podaci o nekretnini (adresa, površina, općina, zk.ul., k.č.br...),
- osnovni podaci o kupcu (ime i prezime, adresa stanovanja, br. osobne iskaznice, telefon...),


Važna napomena za Prodavatelje:

Ako želite koristiti naše usluge molimo Vas da nam unaprijed pripremite slijedeće dokumente:
- izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list), datum izvatka je sporedan;
-presliku osobne iskaznice vlasnika nekretnine; 
- kopija katastarskog plana, (ako se radi o kući ili zemljištu);
- posjedovni list
-građevinsku i uporabnu dozvolu (ako posjedujete);
- tlocrt nekretnine (ako ga posjedujete);
- etažni elaborat (ako ga posjedujete),
- i ostale dokumente kao npr: brisovno očitovanje od banke, darovni, kupoprodajni (zemljišno-knjižno neuknjiženi) ugovori, potvrde da su (potrebni) dokumenti predani na uknjižbu u nadležni općinski sud.

Sa svakim vlasnikom sklapamo ugovor o posredovanju u prometu nekretnina. 
Bez gore navedenih dokumenata i potpisanog ugovora o posredovanju u prometu nekretnina oglašavanje i prodaja Vaše nekretnine od strane naše agencije nije moguća.